Ballerup Ligkistemagain - Bedemænd til begravelse

Pjecer

Min sidste vilje

"Min sidste vilje" giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring, som fortæller, hvad man ønsker i forbindelse med sin bisættelse/begravelse.
"Min sidste vilje" er en fortrykt formular, som man kan bestille via mail her

 

Når nogen dør

Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende.
Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Denne pjece er skrevet som en hjælp til pårørende. En hjælp til at komme lettest muligt igennem de praktiske problemer og til at give plads til det, der er vigtigst. At tage en fredelig og god afsked med et familiemedlem eller en nær ven. Ligeledes kan pjecen være en hjælp for dem, der ønsker at forberede sig bedst muligt, inden livet slutter. Bestil via mail her

Elysium

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Foreningen drives uden kommercielle interesser.

 

Hvordan bliver man medlem?

En blanket udfyldes og afleveres efter eget valg hos et bedemandsfirma, der er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og som er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd.
Tilmeldingsblanketten kan bestilles her >>

Hvor meget skal man indbetale?

Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.