Ballerup Ligkistemagain - Bedemænd til begravelse

Dødsfald

Hvordan håndterer vi sorg?

Et dødsfald er hårdt for alle familier, da det indebærer et tab, som kan være svært at acceptere og forholde sig til. For de fleste er det også uoverskueligt midt i sorgen at skulle forholde sig til alt det praktiske, der følger efter et dødsfald.

Ballerup Ligkistemagasin sætter en ære i at stå til rådighed og være behjælpelige i en svær og sorgfyldt tid. Sorgen er svær at gøre noget ved. Det kræver tid og omsorg fra ens kære, men hvad angår det praktiske løfter vi gerne en byrde fra jeres skuldre og dermed giver jer tid til at håndtere sorgen. Igennem tillidsfuld og nærværende dialog når vi frem til præcis den ceremoni, I kunne tænke jer og giver jer den bedste mulighed for at sige farvel samt tage første skridt i bearbejdningen af sorgen.

Det praktiske efter dødsfald

Efter et dødsfald er der nogle praktiske ting, der - selvom de er hårde – skal gøres:

  1. Rapportering

Er dødsfaldet sket på et hospital, plejehjem eller hospice, bliver det automatisk registreret, men sker det i hjemmet, skal lægen kontaktes, så dødsattesten kan udfærdiges og dødsfaldet registreres.

  1. Planlægning af ceremoniens indhold

Efter dødsfaldet skal de egentlige praktiske tiltag igangsættes. Ofte vil I her vælge en bedemand til at varetage disse opgaver. Hos Ballerup Ligkistemagasin tager vi på dette tidspunkt en samtale med jer om alle de overvejelser, der er efter et dødsfald og jeres tanker omkring ceremonien, afhentning af afdøde m.m.

  1. Egentlig udformning af ceremonien

Under dette trin, vil vi som bedemand gennemgå og udfylde dokumenter til myndighederne samt begynde koordineringen af selve højtideligheden i samråd med jer. Vi tager kontakt til kirkekontor, kapel, præst og kirkegård alt afhængig af Jeres ønsker. Det er også her, der skal vælges kiste, urne, blomster, eventuelle annoncer – ja stort set alt det praktiske.

Vores værdier som bedemand

Ballerup Ligkistemagasin er en stolt familiestyret bedemandsvirksomhed, som siden 1921 har taget hånd om bisættelser og begravelser for pårørende over det meste af Sjælland. I dag drager vi stor nytte af den store erfaring, som vi har opsamlet i løbet af årene og netop den erfaring sikrer, at vores bedemandsforretning tilbyder kvalificeret og personlig hjælp til familier efter dødsfald. Vi sikrer, at alle de ønsker, som I måtte have til det sidste farvel, bliver indfriet. Vores værdier er nærvær, tillid, omsorg og tryghed. Værdier, som skinner igennem i ethvert forløb hos vores bedemandsforretning. Oplever I et dødsfald i familien, er vi klar på telefon 44 97 48 48 alle ugens dage - hele døgnet - til at hjælpe jer igennem den svære tid.